Landelijk vertrouwenspunt sport

Zit u ergens mee? Probeer dit eerst te bespreken met een kader-of bestuurslid van onze vereniging en volgens de klachtenregeling op te lossen. Kan dit niet of wordt u niet voldoende te woord gestaan? Het landelijk vertrouwenspunt sport staat voor u klaar!

 

Bij dit vertrouwenspunt kunt u terecht voor persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn en het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden.

 

Het meldpunt is te bereiken op de volgende manieren:

·         Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten): maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur.

·         WhatsApp: 06-53646928

·         E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl 

 

Voor wie is dit vertrouwenspunt?

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera.

 

Wat doet het vertrouwenspunt?

Met deze service biedt het vertrouwenspunt de sport een luisterend oor en waar men terecht kan 

·         Met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

·         Voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en / of maatregelen

·         Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

·         Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen.

·         De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken!

Zwemvereniging "De Waterratten"
Terug naar boven