Nieuws

uitnodiging Algemene Ledenvergadering 7 mei 2019

01 mei 2019
Het bestuur van de Waterratten nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering.

Locatie: Druiventros te Berkel-Enschot
Datum: 7 mei 2019
Tijd: 20:30 uur

Agenda:
 1. Opening.
 2. Notulen vergadering 2018
 3. Ingekomen post
 4. Samenstelling bestuur:
  • Ellen van Oostrum treedt af.
  • Het bestuur draagt Melissa van Kolsteren voor als opvolger.
  • Rooster van aftreden: Maaike Wolfs, zij is herkiesbaar.
 5. Verslag voorzitter/secretaris
 6. Verslag penningmeester
  • Resultatenrekening 2018
  • Begroting 2019
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Samenstelling nieuwe kascontrole
 9. Rondvraag

Iedereen is van harte welkom!
Het Bestuur
Zwemvereniging De Waterratten


 
Het is vandaag t-shirt dag! We wensen de kinderen die vanmiddag hun eerste zwemles hebben heel veel succes en zwemplezier bij de… Meer >
 
 

T-SHIRT DAG

01 februari 2020
Het is vandaag de eerste zaterdag van de maand. De waterratjes die in de kleurengroepjes zwemmen, oefenen vandaag met t-shirt aan. 
 
De eerste zwemles van het nieuwe jaar begint met t-shirt dag. De waterratjes die in een kleurengroepje zwemmen, oefenen vandaag met… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwemvereniging "De Waterratten"
Terug naar boven