Reglement over betaling contributie

Reglement omtrent de betaling van de contributie van een lid van zwemvereniging “De Waterratten”.

 
 
1.     Contributie:
 • De contributie voor jeugd- en volwassen leden bedraagt € 165,- per kalenderjaar, verdeeld over 5 termijnen ( januari en februari, maart en april, mei en juni, september en oktober, november en december).
 • De contributie voor peuterleden bedraagt € 145,- per kalenderjaar, verdeeld over 5 termijnen.
 • Voor het 3e en ieder volgend lid uit één gezin geldt een korting van 50% op de contributie. I Indien door uitschrijving van een ander lid uit het gezin niet meer wordt voldaan aan de regel van 3e lid, vervalt deze korting automatisch.
 • De contributie van alle leden van een gezin dient van hetzelfde rekeningnummer te worden afgeschreven.

2.     Inschrijfgeld:

Er wordt eenmalig € 10,- inschrijfgeld in rekening gebracht, inclusief € 3,- voor het pasje.
 
3.     Wat gebeurt er als een incasso “mislukt”?

Wij volgen een strikt beleid met betrekking tot de betalingen om achterstallige betalingen zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Bij de 1e keer dat een incasso niet lukt, sturen wij u een factuur met het verschuldigde bedrag. Dit is meestal als gevolg van een te laag saldo op het betreffende bankrekeningnummer, of een verkeerde combinatie naam rekeninghouder en het rekeningnummer.
 • Bij 2e keer dat een incasso niet lukt, sturen wij u een herinnering en brengen daarbij € 5,00 dministratiekosten in rekening brengen. Wij wijzen u op de mogelijkheid dat na een derde mislukking u en uw kind geen toegang meer. 
 • Bij een 3e mislukte incasso zijn wij genoodzaakt u de toegang tot het bad te ontzeggen. Er zal een factuur volgen voor de niet betaalde perioden, vermeerderd met een vooruitbetaling voor het resterende deel van het seizoen en administratiekosten. Pas als deze factuur in zijn geheel is voldaan zal u de toegang tot het bad weer worden verleend. Ontzegging tot het bad geeft geen vermindering tot betalingsplicht van verschuldigde contributie.

4.     Wat als er ten onrechte is geïncasseerd?
 • Indien er ten onrechte is geïncasseerd, kunt u zich wenden tot de penningmeester via penningmeester@waterratten.nl.
 • Vermeld dan altijd duidelijk het bedrag, lidnummer en de periode waarvoor u ten onrechte bent geïncasseerd. 

5.     Opzegging. 
 • U dient de opzegging schriftelijk te melden per mail aan ledenadministratie@waterratten.nl
 • U dient voor de komende periode de opzegging te verrichten. U dient de gehele periode (2 maanden) te betalen. Er vindt geen verrekening plaats over de tijd dat er niet gezwommen is.
Zwemvereniging "De Waterratten"
Terug naar boven